Royex Generation II


SE KILPAILUKYKYINEN VAIHTOEHTO KIILAAMISELLE TAI SAHAAMISELLE

AINUTLAATUISTA MAAILMASSA, UUSI LAUKAISU JÄRJESTELMÄEsittelemme maailman ensimmäisen pyroteknisen 1.4S luokitetun sytytysjärjestelmän, viiveellä.

MAXFIRE SYTYTIN


YKSINKERTAISTAA JA TEHOSTAA,


- Paikkaus/täydennyslouhintaa
- Tärähdyksen ja tärinöiden hallitsemisen
- Halkeamien ja louhejätteen koon hallitseminen
- Pölymuodostuksen hallitseminen
- Logistiikan ja jäljitettävyyden yksinkertaistaminen


Royex Generation II


Royex on pyrotekninen louhintajärjestelmä, kutsuimme sitä myös kevytlouhintajärjestelmäksi. Tuote on kehitetty kallion ja kivien louhintaan paikoissa jossa perinteisiä räjähdysaineita ei voi tai saa käyttää. Royex tarjoaa yksinkertaisen, varman ja tehokkaan ratkaisun louhintaan kaivoksissa, louhoksissa ja louhintaurakointiin, jossa louhintatyön aiheuttamat tärähdykset ja riskien käsittely ovat päivittäisiä haasteita. Royex Generation II on ensimmäinen pyrotekninen tuote maailmassa, jossa on porrastettu räjäytysviive nallissa – Maxfire laukaisin. Maxfire laukaisimella voi yksilöllisesti viivästyttää jokaista Royex-panosta, tämä mahdollistaa laukaisun täydellisen porrastamisen, ja kaikki kokonaan pyroteknisesti. Royex panokset toimitetaan esiasennetuilla tai erikseen tilattavilla viiveellä varustetuilla nalleilla. Tänään markkinoilta ei löydy toista järjestelmää, jossa monipuolisuus ja muunnettavuus olisi samalla tasolla, kun Royex Generation II.

Royex Generation II julkaisee nämä ainutlaatuiset ominaisuudet;

Maailman ensimmäinen 1.4S luokiteltu viiveellinen järjestelmä pyroteknisille panoksille. Ainoana Maxfire laukaisujärjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen viiveellisen porraslaukaisu mahdollisuuden.

Viiveen lisäksi, joka mahdollistaa porraslaukaisun. Maxfire-nallin sytysvoima on, erittäin vahva, ja se on erityisesti kehitetty
Royex Generation II räjähdeseokselle.

Uusi, optimoitu seos, antaa paremman louhintatehon, pienemmän kaasunmuodostuksen sekä erinomaisen luotettavuuden.
Seos luokitellaan kaasua kehittäväksi yhdisteeksi, ja sitä saa ladata reikiin asetusten mukaisesti, käytännössä rajattomasti.

Royex Generation II on CE sertifioitu P2 tuotteeksi, eikä tästä syystä tuote ei vaadi jäljitettävyyttä (track&tray), tuotteen valmistuksessa on noudatettu korkeinta laatu ja tuotantostandardia.

Louhijat, louhintaurakoitsijat, suunnittelijat ja viranomaiset kokevat päivittäin lisääntyviä haasteita louhintatöissä. Tärähdys ja näille asetetut rajat ympäristössä, toiminnalliset häiriöt, jäämäkallion pirstoutuminen ja tästä johtuva työturvallisuuden riskien nousu, ovat jokapäiväisiä ongelmia perinteisiä räjähdysaineita käyttävillä. Kustannukset logistiikassa ja riskienkäsittelyssä lisääntyvät uusien vaatimusten kuten, jäljitettävyydessä (track&trace) ja sen mukana tuomissa haasteissa.

Royex Generation II on luokitettu pyroteknisiksi tuotteiksi luokkaan P2. Tämä tarkoittaa, että tuotteelle ei vaadita jäljitettävyyttä (track&trace). Kuljetusluokka 1.4S mahdollistaa kaikkein kevyimmän (lakien ja asetusten) kohtelun kuljetusten ja varastoinnin osalta. Palamisen nopeus Royex Generation II panoksessa erottaa tämän täysin perinteisistä räjähtävistä räjähdysaineista. Laukaisussa panos palaa hitaammin paine ja lämpöherkemmin, palaminen ei koskaan nopeudu räjähdykseksi.
Laukaisu nostaa paineen reiässä suhteellisen hitaasti, ja antaa ympäröivän kalliolle aikaa lohjeta ja siirtyä. Kallio ehtii hitaan palamisen aikana absorboida energian, ja kun kallion murtopiste on saavutettu, kehittyy tästä halkeamia, johon paine häviää, jolloin paine laskee reiässä. Tämä on pääasiallinen syy miksi laukaisusta aiheutuu niin pienet tärähdysarvot.

Royex Generation II kiihdytinaineella on optimoitu happitasapaino, tästä syystä se kehittää käytössä minimaalisesti myrkyllisiä kaasuja, oikein käytettynä. Mitattuja arvoja alle 5 ppm on todettu muutaman minuutin kuluttua, maanalaisissa olosuhteissa hyväksytyllä ilmanvaihdolla. Mahdollistaen jatkuvan työskentelyn maanalaisissa olosuhteissa, joka on perinteistä räjähteitä käytettäessä mahdotonta. Kun Royex Generation II mahdollistaa pehmeämmän louhintatekniikan, sekä mahdollistaa jatkuvan louhinnan, ilman tuuletusta, tänään edullisempaan hintaan kun aiemmin, huomioiden kuljetusluokan 1.4S alemmat vaatimukset, joissa myös säästää rahaa, kun lisäksi tuotteella ei ole jäljitettävyysvaatimuksia, on tässä yksinkertaisesti erittäin vahva vaihtoehto louhintamarkkinoille. Suomessa Royex tuotteiden käyttö vaatii aina panostajan pätevyyden. Asianmukaisilla siirtoluvilla tuotteita voi tilata esteettä. Nopeat toimitukset koko Suomeen

Royex Generation II edut:

Yleiset edut
- Porraslaukaisu mahdollista viiveellisillä sähkönalleilla tai pyroteknisillä järjestelmillä, mahdollistaa pyroteknisen laukaisun vaativissa olosuhteissa.
- Viivetoiminta sytytin nallissa mahdollistaa mahdollisimman joustavat käyttömahdollisuudet. Sytytin toimitetaan valmiiksi asennettuna tai erikseen tarpeen mukaan.
- Vähäinen kivien sinkoutumisriski, vähempi peittotarve, vähemmän räjähdysainetta työmaalla minimoi asennusaikoja.
- Pirstoutumisen hallinta helpottuu.
- Käyttö turvallista.
- Ei räjähtäviä aineita työpaikalla.
- Pienemmät vaatimukset säilytyksessä ja kuljetuksessa kuljetusluokka 1.4S mukaisesti.
- P2 luokitus EU-alueella, ei jäljitettävyysvaatimusta (track&tray).
Tuotantolouhinta
Ja kaivoslouhinta
- Pölynmuodostus erittäin vähäistä – vähentää tuuletuksen tarvetta.
- Mahdollista tehdä jatkuvaa työtä, ilman tuuletustaukoja.
- Optimoitu happitasapaino – ei kehity vaarallisia kaasuja (NOx, CO).
- Korjauslouhinta ja paikkauslouhinta voi suorittaa häiritsemättä muita toimintoja.
- Vahva vaihtoehto paikkauslouhintaan ja lohkareiden pilkkomistöihin.
- Ei sirpaloitumista porareiän ympäri laukaisun jälkeen, minimoi mineraalihukan, vähentää pölynmuodostuksen ja haittavaikutuksia tunnelissa.
- Matalat tärinätasot ja sirpaloituminen suojaavat tunnelia ja suojatukia, suojatukien määrää voi vähentää.
- Vähäinen kivien sinkoutuminen vähentää riskin vahingoittaa ympäröiviä tukirakenteita ja infrastruktuuria.
Työt lähellä herkkiä
Infrastruktuureja
kaupungeissa
- Ensimmäisen kerran voi urakoitsija urakoida porraslaukaisun tuomilla eduilla, tämä nostaa tuottavuutta.
- Latauksella ei ole ylärajaa kaavoitetulla alueella.
- Toiminta perinteisillä porasuunnitelmilla, ohutreikäräjäytyksessä tai paikassa jossa tärähdys ei voi eikä saa ylittää annettuja arvoja.
- Yksinkertaistettu tekniikka, yksinkertainen ja varma kytkentä.
Avolouhos
- Keskeytymätön louhinta mahdollinen, porraslaukaisu mahdollistaa työtehokkuuden noston entistäkin tehokkaammaksi.
- Lisää louhoksen elinikää, kun louhiminen on mahdollista lähellä herkkiä kohtia, koska tekniikka aiheuttaa alhaiset tärähdystasot, vähäiset kivien sinkoutumiset, pölynmuodostuksen ja äänen.
- Selkeästi pienempi kivien sinkoutuminen verrattuna perinteisiin räjähteisiin – tarvitaan vähemmän peittoa tai ei ollenkaan.
- Suuri tarkkuus kivienhalkaisussa. Siistit ja suorat leikkaukset määrämittaisille kiville, vähemmän sahausta ja jälkityötä.
- Pienempi turvallisuusväli henkilökunnalle ja laitteistolle, kuitenkaan vaarantamatta turvallisuutta.
- Jäljitettävyyttä ei vaadita – rahaa säästyy jäljitettävyyden todentamisen vaadittavaan laitteistoon, ja sen käyttöön.
- Järjestelmän 1.4S luokitus. Vähemmän ongelmia kuljetuksen ja varastoinnin kanssa.GENERATION II UUTISIA

Olemme ylpeitä seuraavista ainutlaatuisista Royex Generation II ominaisuuksistaINNOVATIIVINEN VIIVE

Uuden Maxfire sytyttimen avulla, olemme ensimmäinen toimittaja joka pystyy tarjoamaan voimakkaimman ja joustavimman sytysjärjestelmän pyroteknisille panoksille sisäänrakennetulla viiveellä.

UUSI RÄJÄHDESEOS

Täysin happitasapainotettu ja voimakkaampi räjähdeseos joka on luokitettu kaasua tuottavaksi koostumukseksi tekee Royex Gen II ensimmäisen tuotteen joka soveltuu maanalaisiin louhintatöihin ja viiveelliseen louhintaan maan päällä.

UUSI TOIMIVA TEKNIIKKA

Gen II panoksen voi tilata joko kiinteällä nallilla tai erikseen, täysin tarpeidenne mukaan. Modulaarinen tekniikka ruuvikiinnityksineen mahdollistaa käyttäjälle täyden vallinnan mahdollisuuden latausmäärän ja viiveen suhteen.

TODISTETTU TEHO

Vahvan tuotekehityksen ja testityön ansiosta on panoksen tehokkuutta ja voimaa osoitettu monissa kohteissa.

-->